Let's talk business | Blog Starten Zonder Stress

Geld verdienen door slim te investeren

Slim investeren kan je veel geld besparen

Als startende ondernemer kan je veel geld besparen door deze laatste maand van het jaar slim te investeren.

Of je nu aankomend ondernemer, starter of gevestigd professional bent. Je kunt op diverse manieren jouw professionele investeringen opnemen in je privé- of bedrijfsadministratie. 

Door slim te investeren heb je de kans om een extra aftrekpost te creëren waardoor je over het bedrag dat je investeert mogelijk tot wel 42% minder belasting hoeft te betalen of in sommige gevallen zelfs tot wel 42% van je investering kunt terugverdienen.

Het is daarom raadzaam om voor jezelf te onderzoeken welke aftrekpost voor jou het meest gunstig is.

.

Met aandacht investeren

Om je te helpen het maken van slimme keuzes op het gebied van investeringen voor je bedrijf, besteed ik hier in dit artikel globaal aandacht aan.

Wil jij exact weten welke mogelijkheden op jouw situatie van toepassing zijn? Raadpleeg dan een accountant of boekhouder naar keuze. Die kan je helpen met de details die voor jouw situatie gelden en je adviseren bij het maken van je investeringskeuze.

 

Inzicht verruimt je groeimogelijkheden

Je bent als startend ondernemer uiteraard zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Dus zelfs als je een boekhouder of accountant in de arm neemt die je helpt bij de financiële kant van het ondernemerschap is het belangrijk om zelf de regie in handen te houden.

Stel je zoveel mogelijk open voor je financiële mogelijkheden en laat je informeren over regelingen die voor jou van belang kunnen zijn, zodat je voor jezelf weloverwogen je budget beheert en investeert.

 

Investeren in jezelf als startend ondernemer

Als pre starter of startende ondernemer heb je vaak geen idee waar je rekening mee moet houden bij de start van je eigen bedrijf.

Je hebt een droom of idee, maar je weet nog niet echt hoe je dit vorm geeft in de realiteit. Vragen die jou als starter wellicht bezighouden:
.

.
Veel starters kunnen hierbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Het opzetten van een eigen bedrijf is immers een nieuwe wereld waarin heel veel te ontdekken valt.

Toch vinden diezelfde starters het vaak lastig om in zichzelf te investeren. Simpelweg omdat ze het financiële plaatje niet goed kunnen overzien.

 

Mogelijkheden verkennen

Wanneer je eenmaal weet welke mogelijkheden er zijn om slim te investeren, kan je jouw aftrekposten op de meest gunstigste wijze verwerken en de investering in jezelf grotendeels terugverdienen. Hierdoor bespaar je met gemak honderden en soms zelfs wel duizenden euro’s.

Stap voor stap leren hoe je je eigen bedrijf start en financiert?
Bekijk hier het Starten Zonder Stress Handboek

Voor wie is slim investeren geschikt?

Iedereen kan slim investeren. Of je nu een particuliere of zakelijke administratie bijhoudt. Het is altijd verstandig om je te verdiepen in de mogelijkheden die er zijn.
.
In het geval van aankomend of bestaand ondernemerschap kan je gebruik maken van slim investeren wanneer je:
.

 • Het komende kalenderjaar je eigen bedrijf wilt starten.
 • In dit kalenderjaar je eigen bedrijf bent begonnen, maar nog verlies of onvoldoende winst draait om boven de zelfstandigenaftrek uit te komen.
 • In dit kalenderjaar winst maakt die boven die boven de zelfstandigenaftrek uitkomt.
 • Als startende of gevestigde ondernemer een nieuwe bedrijfsrichting inslaat.
 • In loondienst bent en je bijvoorbeeld recht hebt op een persoonlijk budget, opleidingsbudget, re-organisatiebudget of iets soortgelijks.

 

Belastingvoordeel over dit kalenderjaar

Er zijn meerdere mogelijkheden voor het aftrekken van je investeringskosten, waardoor je een groot deel van je investering kunt terugverdienen. Met slim investeren bedoel ik de keuze die je maakt voor de wijze waarop je je investering in je bedrijfsboekhouding of je privé-administratie verwerkt.
.
Het is slim om vlak voor het einde van het jaar stil te staan bij de mogelijkheden die je hebt om hier optimaal van te profiteren.

Zo kan je voor jezelf besluiten om nog dit kalenderjaar een investering te doen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen over dit jaar of meer geld terug ontvangt bij je belastingaangifte. Dit geldt zowel voor je inkomstenbelasting als voor je omzetbelasting over dit jaar.

 

Vrijgesteld van BTW?

Kanttekening op de investeringsmogelijkheden is dat wanneer je gebruik maakt van de nieuwe KOR (Kleine Ondernemers Regeling) en je daardoor geen belasting hoeft af te dragen over je verdiensten als zelfstandig ondernemer.

Dit betekent dat je ook geen BTW over je investeringen kan aftrekken. Dit geldt ook voor verdiensten die vrijgesteld zijn van BTW-plicht. Houd hier rekening mee bij de start van je onderneming.

Heb je bijvoorbeeld veel investeringen te doen om je eigen bedrijf te starten dan kan het slim zijn om geen gebruik te maken van de KOR, ondanks dat je omzet in het begin mogelijk nog laag is. Onder de streep levert dat je mogelijk meer op. 

Wil je weten wat op jouw situatie van toepassing is? Informeer dan gratis bij de belastingdienst, of raadpleeg een boekhouder of accountant. 

 

Waarom investeren belangrijk is

Ik zeg zelf altijd: “Geld dat je niet hebt, kan je niet uitgeven.” Maar ik ben wel een voorstander van investeren in jezelf en in je onderneming.

Ook toen ik vrijwel niets te besteden had, heb ik flinke investeringen gedaan om mezelf als professional verder te ontwikkelen of om mijn bedrijf meer naamsbekendheid te geven.
.
Soms is dat een gok en ook spannend, maar als je investeert in iets dat voor jou de moeite waard is, verdient het zich linksom of rechtsom altijd terug. Zo niet financieel dan wel in kennis en vaardigheden. Ook die heb je nodig om van je ondernemerschap een succes te maken.

 

Geld is energie

Investeren is een kwestie van keuzes maken. Als je ergens voor wilt gaan, bijvoorbeeld voor het ondernemerschap dan verdient dat tijd, geld, energie en aandacht. Zonder die ingrediënten is je bedrijfsdroom weinig levensvatbaar.
.
Geld dat je wel hebt, maar niet durft uit te geven, kan je juist klem zetten als startende ondernemer.

Uiteindelijk is geld enkel een middel waarmee je energiestromen in jezelf en in je bedrijf op gang kunt brengen of juist stagneren. Het is aan jou wat je daarin verkiest en op welke wijze je in je onderneming wilt investeren.

Voordelen van slim investeren

Een aantal voordelen van slim investeren op een rij:
.

 • Wanneer je in jezelf investeert, geef je direct een nieuwe impuls aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Hierdoor kan je sneller je eigen bedrijf starten of de wijzigingen binnen je bestaande bedrijf doorvoeren.
 • Je kunt op korte termijn je investering op je belastingaangifte in mindering brengen en al dan niet gedeeltelijk terugvorderen.
 • Door te investeren in professionele groei creëer je de mogelijkheid om de overige investeringskosten sneller terug te verdienen dan wanneer je niet in jezelf of je bedrijf investeert.
 • Er ontstaat in geval van terugvordering financieel meer ruimte voor het doen van nieuwe investeringen die jou en je bedrijf ten goede komen.
 • Door te investeren zorg je voor nieuwe energiestromen binnen je bedrijf.

 

Aftrekposten toepassen

Welke investeringen tellen mee voor het toepassen van de verschillende aftrekposten? Over het algemeen geldt dat scholingen, trainingen, workshops, Starters Coaching en soortgelijke kosten die je maakt ten bate van een toekomstig beroep tot 31 december 2021 aftrekbaar zijn als scholingskosten bij de aangifte inkomstenbelasting.
.
Voor een exact up to date overzicht hierover verwijs ik je naar de website van de Belastingdienst of naar je boekhouder als je die hebt. Bij twijfel is het aan te raden de belastingdienst hierover te bellen of je boekhouder te raadplegen.

 

Keuzes maken

Elke situatie is anders. Je kan daarom alleen zelf bepalen welke wijze van investeren alsmede welke wijze van administreren voor jou het meest gunstig is. Maar voor het maken van de juiste keuze hieronder een aantal mogelijkheden ter overweging:

.
1.   Aftrek studiekosten bij de Inkomstenbelasting 

Ideaal voor pre starters en startende ondernemers: Neem je studiekosten, coachingstrajecten, workshops en andere educatieve trainingen mee als aftrekpost onder ‘scholingskosten’ bij je aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor tel je al je van toepassing zijnde investeringen over dit kalenderjaar bij elkaar op.
.
Bekijk de actuele mogelijkheden voor deze aftrekpost op de website van de belastingdienst. Voor scholingskosten geldt ten tijde van opmaak van dit artikel een drempel van 250,- euro.

Het kan daarom slim zijn om de de facturen voor verschillende investeringen waar mogelijk in hetzelfde kalenderjaar mee te nemen, zodat je maar 1x het drempelbedrag op je totale investering in mindering hoeft te brengen.

Op investering boven de drempel van 250,- euro kan je vooralsnog meer dan 40% aftrekken en waar van toepassing terugvorderen.
.

Timing

Investeringen in een volgend kalender jaar kan je pas bij een volgende aangifte inkomstenbelasting meenemen en terugvorderen. In dat geval moet je dus veel langer wachten op een eventuele teruggave.
.
Alle investeringen waar je tot eind december een factuur voor hebt ontvangen, kan je bij al binnen enkele maanden meenemen in je aangifte inkomstenbelasting over dat kalenderjaar. Zo heb je het snelst je investering terugverdient.

 

2.   BTW terugvorderen bij de aangifte omzetbelasting

Al voordat je start met je eigen bedrijf maak je soms kosten. Bijvoorbeeld voor Coaching of Training maar mogelijk ook voor Marketing, zoals visitekaartjes of een website.

Het is daarom ook voor pre starters en startende ondernemers belangrijk dat je van al deze kosten je facturen bewaart.
.
Zodra je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan je de BTW over je gemaakte kosten (binnen een redelijke termijn voor je inschrijfdatum) terugvorderen of in mindering brengen op de te betalen BTW bij de eerste aangifte omzetbelasting. Mits je geen gebruik maakt van de KOR of vrijgesteld bent van PTB-plicht

.

3.   Investeren om je winst te verlagen voorbij de zelfstandigenaftrek

Voor startende ondernemers die al winst maken is het ook zinvol om te berekenen of je boven de zelfstandigenaftrek uitkomt. Wellicht is het slim om dan nog dit jaar te investeren in je bedrijf, zodat je de belastingafdracht wat kunt verlagen. Meer informatie over de zelfstandigenaftrek vind je op de website van de Belastingdienst.

 

4.   Zelf kiezen hoe je jouw investering wegschrijft

Zelfstandig ondernemers die een nieuwe richting op willen met hun bedrijf of startende ondernemers die een onderdeel aan hun bestaande bedrijf willen toevoegen, kunnen zelf afwegen of zij hun investering aftrekken van de omzet of aftrekken als scholingskosten.

Overleg bij twijfel over de mogelijkheden met je boekhouder of neem contact op met de belastingdienst.

 

5.   Laat je opleidingsbudget dit jaar niet vervallen!

Ben je nog in loondienst en wil je daarnaast een eigen bedrijf starten of verder opbouwen? Dan kan het interessant voor je zijn om bij je werkgever te informeren naar het bestaan van een opleidingsbudget.
.
Heel veel werknemers weten niet dat hun bedrijf jaarlijks opleidingsbudget beschikbaar heeft en maken hier dus ook geen gebruik van. Doodzonde, want juist dit budget kan jou helpen om jezelf als professional verder te ontwikkelen.
.
Heeft jouw werkgever voor jou nog opleidingsbudget beschikbaar? Maak hier dan nog voor eind van het kalenderjaar gebruik van. Anders gaat het in veel gevallen verloren. Investeer bijvoorbeeld in Starters Coaching of een online training. Dit wordt door veel bedrijven vanuit opleidingsbudget vergoed en scheelt jou een persoonlijke investering.

 

Investeren in samenwerking met Starten Zonder Stresss

Verken gerust je mogelijkheden voor professionele begeleiding op de website. Uiteraard ben je altijd welkom om contact op te nemen, wanneer je vragen hebt of wanneer je een afspraak wilt maken. Ik help je graag bij het maken van de juiste keuze.

DISCLAIMER | De inhoud van dit artikel is door mij met zorg en aandacht samengesteld. Mijn doel is hierbij om jou als startende ondernemer zo goed mogelijk te informeren, inspireren en motiveren voor jouw ondernemerschap. Hoewel ik alle informatie in dit artikel zorgvuldig heb verwerkt, kunnen er onverhoopt onvolkomenheden insluipen of kan het zijn dat bepaalde tips en informatie voor jouw persoonlijke situatie wat minder van toepassing zijn. Ook kan er altijd iets veranderen aan Wet- en Regelgeving. De informatie zoals gegeven op de website van de Belastingdienst is leidend. Starten Zonder Stress maakt je erop attent dat je als zelfstandig ondernemer zelf altijd de eindverantwoordelijkheid draagt voor de keuzes die je maakt binnen het ondernemerschap. Starten Zonder Stress kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten die eventuele gemaakte keuzes met zich meebrengen.